Kundecaser

Tilbakemeldinger fra kunder som vi arbeider for

 • Hagel AS er et regnskapsbyrå i vekst. Hagel-navnet kommer av Hagelsundet der Hagelsundbroen forbinder øyen Flatøy i Alver med tettstedet Knarvik i Alver kommune. Hagel er basert på sammenslåing av to selskaper, med aktivitet tilbake til 1985 i tillegg til oppkjøp av byrå i Arna i 2021. I takt med kundeveksten har antallet medarbeidere økt til 40 ansatte. Selskapet ledes av en meget kompetent gruppe av autoriserte regnskapsførere, revisor og bedriftsrådgiver. Utfordring: I dagens stramme arbeidsmarked er det stor mangel på autoriserte regnskapsførere. For å kunne møte veksten av kunder måtte Hagel ansette flere autoriserte regnskapsførere. Hagel hadde behov for nye medarbeidere med spesialkompetanse relatert til bransjer, men også fageksperter innenfor lovverket for regnskap. Løsning: Etter fånyttes jakt etter nye medarbeidere via Finn, Google og andre sosiale plattformer måtte Hagel tenke nytt. I samarbeid med Growth Competence Consulting, har Hagel i løpet av en kort periode ansatt tre nye autoriserte regnskapsførere. Growth Competence Consultings senior konsulent og Hagels HR-leder, Solfrid Olsen Farestveit arbeider med å rekruttere enda flere autoriserte regnskapsførere. -Regnskap og lønn er vår basisleveranse som et regnskapsbyrå. Like viktig er den erfaring og det nettverk vi har til samtaler og rådgiving for våre kunder. En autorisert regnskapsfører i Hagel kan løse kunders lønn og regnskapsbehov fra a til å. Det er vi både stolte og glade over, sier Solfrid Olsen Farestveit.

  Hagel AS

  HR leder Solfrid Olsen Farestveit

 • Tekst

  Corvus AS

  CEO

 • Bakgrunn: Lockton er verdens største privateide forsikringsmegler med mer enn 100 kontorer globalt. For å ytterligere styrke sin markedsposisjon har Lockton tatt over Edge, en av Europas ledende marine forsikringsmeglere. Blant de norske kundene finnes blant annet de største advokatfirmaene samt børsnoterte og privateide shippingselskaper, både norske og internasjonale. Utfordring: I Norge er det 20 medarbeidere i Lockton og 25 i Edge, hvorav 30 meglere. Begge selskapene hadde løsninger for compliance-virksomheten som ikke var optimal. Compliance betyr på norsk en ny og mer operativ internkontroll som sørger for at organisasjonen i det daglige opererer i tråd med gjeldende regler og forskrifter, med mål om å forebygge tap av aksjonærverdier og omdømme. -Vi prøvde selv å finne en ny ansvarlig for compliance-funksjonen for de to sammenslåtte selskapene, men klarte ikke å finne en egnet kandidat. Da tok vi kontakt med Growth Competence Consulting, sier finans-og driftsdirektøren (CFO/COO) for Edge Norge, Gunnar Opkvitne. Han forteller at Edge sin nye Compliance Officer skal slå sammen, videreutvikle og lede compliancearbeidet for virksomhetene, bistå selskapenes klienter i fagrelaterte utfordringer og støtte de internasjonale vekstambisjonene. Den ideelle kandidaten har relevant juridisk bakgrunn, erfaring fra internasjonal virksomhet, og gode kommunikasjonsferdigheter. Løsning: GCCs team jobbet tett med selskapenes CFO og daglige ledere for å definere en tydelig kravspesifikasjon for stillingen. Deretter besøkte GCC selskapenes ulike kontorer for samtaler med øvrige medarbeidere for bedre å forstå selskapenes kultur og de ulike interessentenes forventninger til sin nye kollega. Ved bruk av eget nettverk, aktivt søk og annonsering ble seks kandidater forelagt oppdragsgiver, hvorav fire utgjorde «short-listen». - To måneder etter at GCC fikk oppdraget hadde vi funnet den rette kandidaten. En kvinnelig jurist med 20 års erfaring fra internasjonal shipping og dyptgående erfaring med compliance fra finansieringsvirksomhet, aksepterte tilbud om stillingen, sier Gunnar Opkvitne fra Edge.

  Lockton Edge

  CFO /COO Gunnar Opkvitne